Python Veri Tipleri

Integer (Tam Sayılar): Tam sayıları temsil etmek için kullanılır.

Örnekler:
x = 5
y = -10
z = 0

Float (Ondalık Sayılar): Ondalık sayıları temsil etmek için kullanılır.

Örnekler:
a = 3.14
b = -0.5
c = 2.0

String (Metin): Metin veya karakter dizilerini temsil etmek için kullanılır.

Örnekler:
name = "John"
message = 'Hello, World!'

Boolean (Mantıksal Değerler): Doğru (True) veya yanlış (False) değerlerini temsil etmek için kullanılır.

Örnekler:
is_raining = True
is_sunny = False

List (Liste): Birden çok değeri bir arada tutmak için kullanılır. Değerler virgülle ayrılarak köşeli parantez içine alınır.

Örnekler:
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
fruits = ['apple', 'banana', 'orange']
mixed = [1, 'two', 3.0, True]

Tuple (Dizi): Listelere benzerdir, ancak değiştirilemez (immutable) bir veri yapısıdır. Değerler virgülle ayrılarak parantez içine alınır.

Örnekler:
point = (2, 3)
colors = ('red', 'green', 'blue')

Set (Küme): Benzersiz değerleri bir arada tutmak için kullanılır. Değerler süslü parantez içine alınır.

Örnekler:
letters = {'a', 'b', 'c', 'd'}
numbers = {1, 2, 3, 4, 5}

Dictionary (Sözlük): Anahtar-değer çiftlerini bir arada tutmak için kullanılır. Anahtarlar benzersiz olmalıdır.

Örnekler:
person = {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}
student = {'name': 'Alice', 'age': 25, 'city': 'London'}


Bu veri tipleri, Python programlarında farklı veri türlerini temsil etmek ve uygun işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Python’da daha fazla veri tipi bulunsa da, bu örnekler temel veri tiplerini anlamanıza yardımcı olacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*