Mayıs 25, 2023

Python Veri Tipleri

ile admin

Integer (Tam Sayılar): Tam sayıları temsil etmek için kullanılır.

Örnekler:
x = 5
y = -10
z = 0

Float (Ondalık Sayılar): Ondalık sayıları temsil etmek için kullanılır.

Örnekler:
a = 3.14
b = -0.5
c = 2.0

String (Metin): Metin veya karakter dizilerini temsil etmek için kullanılır.

Örnekler:
name = "John"
message = 'Hello, World!'

Boolean (Mantıksal Değerler): Doğru (True) veya yanlış (False) değerlerini temsil etmek için kullanılır.

Örnekler:
is_raining = True
is_sunny = False

List (Liste): Birden çok değeri bir arada tutmak için kullanılır. Değerler virgülle ayrılarak köşeli parantez içine alınır.

Örnekler:
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
fruits = ['apple', 'banana', 'orange']
mixed = [1, 'two', 3.0, True]

Tuple (Dizi): Listelere benzerdir, ancak değiştirilemez (immutable) bir veri yapısıdır. Değerler virgülle ayrılarak parantez içine alınır.

Örnekler:
point = (2, 3)
colors = ('red', 'green', 'blue')

Set (Küme): Benzersiz değerleri bir arada tutmak için kullanılır. Değerler süslü parantez içine alınır.

Örnekler:
letters = {'a', 'b', 'c', 'd'}
numbers = {1, 2, 3, 4, 5}

Dictionary (Sözlük): Anahtar-değer çiftlerini bir arada tutmak için kullanılır. Anahtarlar benzersiz olmalıdır.

Örnekler:
person = {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}
student = {'name': 'Alice', 'age': 25, 'city': 'London'}


Bu veri tipleri, Python programlarında farklı veri türlerini temsil etmek ve uygun işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Python’da daha fazla veri tipi bulunsa da, bu örnekler temel veri tiplerini anlamanıza yardımcı olacaktır.