Mayıs 25, 2023

Python Tip Dönüşümleri

ile admin

Tam Sayı Dönüşümleri:

Bir ondalık sayıyı tam sayıya dönüştürebilirsiniz. Örneğin:

x = int(3.14)

Ondalık Sayı Dönüşümleri:

Bir tam sayıyı ondalık sayıya dönüştürebilirsiniz. Örneğin:

x = float(5)

Metin Dönüşümleri:

Bir tam sayıyı metne dönüştürebilirsiniz. Örneğin:

x = str(10)

Bir ondalıklı sayıyı metne dönüştürebilirsiniz. Örneğin:

x = str(3.14)

Mantıksal Dönüşümler:

True değeri 1, False değeri 0 olarak dönüştürülebilir. Örneğin:

x = bool(1) veya x = bool(0)

str() ile bir mantıksal değeri metne dönüştürebilirsiniz. Örneğin:

x = str(True)

Liste, Demet ve Küme Dönüşümleri:

list() ile bir demeti veya kümesi bir listeye dönüştürebilirsiniz. Örneğin:

x = list((1, 2, 3)) veya x = list({1, 2, 3})

tuple() ile bir listeyi veya küme dönüştürebilirsiniz. Örneğin:

x = tuple([1, 2, 3]) veya x = tuple({1, 2, 3})

set() ile bir listeyi veya demeti bir kümeye dönüştürebilirsiniz. Örneğin:

x = set([1, 2, 3]) veya x = set((1, 2, 3))

Sözlük Dönüşümleri:

dict() ile bir liste veya demeti bir sözlüğe dönüştürebilirsiniz. Örneğin:

x = dict([("name", "John"), ("age", 30)])

zip() fonksiyonu ile iki listeyi birleştirerek bir sözlük oluşturabilirsiniz. Örneğin:

x = dict(zip(['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3]))

Dönüşümleri kullanırken, dönüştürme işlemi yapılabilirliği göz önünde bulundurmalı ve olası bilgi kayıplarını dikkate almalısınız. Örneğin, bir ondalık sayıyı tam sayıya dönüştürdüğünüzde, ondalık kısmın kesileceğini unutmayın.

 

int() – Integer (Tam Sayı) Dönüşümü:
Diğer veri tiplerini tam sayıya dönüştürmek için kullanılır. Örnekler:

x = int(3.14) # 3
y = int(“5”) # 5
float() – Float (Ondalık Sayı) Dönüşümü:
Diğer veri tiplerini ondalık sayıya dönüştürmek için kullanılır. Örnekler:

x = float(5) # 5.0
y = float(“3.14”) # 3.14
str() – String (Metin) Dönüşümü:
Diğer veri tiplerini metin haline dönüştürmek için kullanılır. Örnekler:

x = str(10) # “10”
y = str(3.14) # “3.14”
bool() – Boolean (Mantıksal) Dönüşümü:
Diğer veri tiplerini mantıksal değere dönüştürmek için kullanılır. Örnekler:

x = bool(0) # False
y = bool(10) # True
list() – Liste Dönüşümü:
Diğer veri tiplerini listeye dönüştürmek için kullanılır. Örnekler:

x = list(“hello”) # [‘h’, ‘e’, ‘l’, ‘l’, ‘o’]
y = list((1, 2, 3)) # [1, 2, 3]
tuple() – Demet Dönüşümü:
Diğer veri tiplerini demete dönüştürmek için kullanılır. Örnekler:

x = tuple([1, 2, 3]) # (1, 2, 3)
y = tuple(“hello”) # (‘h’, ‘e’, ‘l’, ‘l’, ‘o’)
set() – Küme Dönüşümü:
Diğer veri tiplerini kümeye dönüştürmek için kullanılır. Örnekler:

x = set([1, 2, 3]) # {1, 2, 3}
y = set(“hello”) # {‘h’, ‘e’, ‘l’, ‘o’}
dict() – Sözlük Dönüşümü:
Diğer veri tiplerini sözlüğe dönüştürmek için kullanılır. Örnekler:

x = dict([(“name”, “John”), (“age”, 30)]) # {‘name’: ‘John’, ‘age’: 30}
y = dict(zip([‘a’, ‘b’, ‘c’], [1, 2, 3])) # {‘a’: 1, ‘b’: 2, ‘c’: 3}

Bu tip dönüşümleri kullanarak bir veri tipini diğerine dönüştürebilir ve programınızda uygun şekilde kullanabilirsiniz.