Mayıs 25, 2023

Python Operatörler

ile admin

Operatörler, programlama dillerinde matematiksel işlemler yapmak, koşulları kontrol etmek, değerleri atamak ve daha fazlasını yapmak için kullanılan özel sembollerdir. Python gibi bir programlama dilinde de çeşitli operatörler bulunur. Aritmetik operatörler, toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi matematiksel işlemler yapmak için kullanılır. Atama operatörleri, bir değeri bir değişkene atamak veya mevcut değeri değiştirmek için kullanılır. Karşılaştırma operatörleri, iki değeri karşılaştırarak eşitlik, büyüklük, küçüklük gibi durumları kontrol etmek için kullanılır. Mantıksal operatörler, koşulları birleştirme veya tersine çevirme işlemleri yapmak için kullanılır. Kimlik operatörleri, bellek referanslarını karşılaştırarak nesnelerin aynı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Üyelik operatörleri, bir değerin bir koleksiyon içinde bulunup bulunmadığını kontrol etmek için kullanılır. Operatörler, programlamanın temel yapı taşlarıdır ve programların akışını kontrol etmek ve işlemleri gerçekleştirmek için önemlidir.

Bu operatörlerin anlamlarını ve kullanımlarını anlamak, programlama becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Operatörleri doğru bir şekilde kullanarak ifadelerinizi ve koşullarınızı oluşturabilir, programlarınızı daha esnek ve güçlü hale getirebilirsiniz. Ancak, operatörleri kullanırken dikkatli olmalı ve doğru bir şekilde anlamlandırmalısınız, çünkü yanlış operatörler yanlış sonuçlara veya hatalara yol açabilir. Bu nedenle, operatörleri öğrenmek ve etkili bir şekilde kullanmak, programlama yolculuğunuzda önemli bir adımdır.

 1. Aritmetik Operatörler:
  • Toplama: + İki değeri toplar.
  • Çıkarma: - İki değeri çıkarır.
  • Çarpma: * İki değeri çarpar.
  • Bölme: / İki değeri böler.
  • Modül (%): İki sayının bölümünden kalanı verir.
  • Tam Bölme (//): İki sayının tam bölümünü verir.
  • Üs Alma: ** Bir sayının üssünü alır.
 2. Atama Operatörleri:
  • Eşittir: = Bir değişkene değer atar.
  • Toplama ve Atama: += Değişkenin üzerine bir değeri ekler ve sonucu tekrar değişkene atar.
  • Çıkarma ve Atama: -= Değişkenden bir değeri çıkarır ve sonucu tekrar değişkene atar.
  • Çarpma ve Atama: *= Değişkeni bir değerle çarpar ve sonucu tekrar değişkene atar.
  • Bölme ve Atama: /= Değişkeni bir değere böler ve sonucu tekrar değişkene atar.
  • Modül ve Atama: %= Değişkenin değerini bir sayıya böler ve kalanı tekrar değişkene atar.
  • Tam Bölme ve Atama: //= Değişkenin değerini bir sayıya tam böler ve sonucu tekrar değişkene atar.
  • Üs Alma ve Atama: **= Değişkenin değerini bir sayının üssüyle hesaplar ve sonucu tekrar değişkene atar.
 3. Karşılaştırma Operatörleri:
  • Eşit mi: == İki değer birbirine eşitse True (doğru) döner, aksi halde False (yanlış) döner.
  • Eşit değil mi: != İki değer birbirine eşit değilse True (doğru) döner, aksi halde False (yanlış) döner.
  • Büyük mü: > Sol tarafındaki değer sağ tarafındakinden büyükse True (doğru) döner, aksi halde False (yanlış) döner.
  • Küçük mü: < Sol tarafındaki değer sağ tarafındakinden küçükse True (doğru) döner, aksi halde False (yanlış) döner.
  • Büyük veya Eşit mi: >= Sol tarafındaki değer sağ tarafındakine büyük veya eşitse True (doğru) döner, aksi halde False (yanlış) döner.
  • Küçük veya Eşit mi: <= Sol tarafındaki değer sağ tarafındakine küçük veya eşitse True (doğru) döner, aksi halde False (yanlış) döner.
 4. Mantıksal Operatörler:
  • ve (and): and İki koşul da doğru ise True (doğru) döner, aksi halde False (yanlış) döner.
  • veya (or): or İki koşuldan en az biri doğru ise True (doğru) döner, aksi halde False (yanlış) döner.
  • değil (not): not Koşulun tersini döndürür. True (doğru) ise False (yanlış) döner, False (yanlış) ise True (doğru) döner.
 5. Kimlik Operatörleri:
  • İdentik mi: is İki nesnenin bellek referansları aynı ise True (doğru) döner, aksi halde False (yanlış) döner.
  • İdentik değil mi: is not İki nesnenin bellek referansları aynı değilse True (doğru) döner, aksi halde False (yanlış) döner.
 6. Üyelik Operatörleri:
  • İçeriyor mu: in Bir değerin başka bir koleksiyon içinde olup olmadığını kontrol eder. Eğer içeriyorsa True (doğru) döner, aksi halde False (yanlış) döner.
  • İçermiyor mu: not in Bir değerin başka bir koleksiyon içinde olmadığını kontrol eder. Eğer içermiyorsa True (doğru) döner, aksi halde False (yanlış) döner.

Bu operatörler, farklı türde işlemler yapmanıza ve karar yapıları oluşturmanıza olanak sağlar. Kullanımları, programlarınızın gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir ve daha karmaşık ifadeler oluşturmanızı sağlar.