Mayıs 25, 2023

Python girilen sayıya kadar asal sayıları bulan program

ile admin

Python programlama dilinde kullanıcının girdiği sayıya kadar olan asal sayıları ekrana yazdıran bir örnek program:

def asal_mi(sayi):
if sayi < 2:
return False
for i in range(2, int(sayi ** 0.5) + 1):
if sayi % i == 0:
return False
return True

girdi = int(input(“Bir sayı girin: “))

print(“Asal sayılar:”)
for sayi in range(2, girdi + 1):
if asal_mi(sayi):
print(sayi)

Bu programda, kullanıcıdan bir sayı istenir ve girdi değişkenine atanır. Ardından, asal_mi() fonksiyonu tanımlanır. Bu fonksiyon, bir sayının asal olup olmadığını kontrol eder. Eğer sayı 2’den küçükse asal değildir. Aksi takdirde, 2’den başlayarak sayının kareköküne kadar olan tüm sayılara bölenlerini kontrol eder. Eğer herhangi bir bölen bulunursa sayı asal değildir.

Daha sonra, 2’den girdi sayısına kadar olan tüm sayılar için döngü oluşturulur. Her sayı için asal_mi() fonksiyonu çağrılır ve eğer sayı asalsa ekrana yazdırılır.

Örnek bir çalıştırma:

Bir sayı girin: 20
Asal sayılar:
2
3
5
7
11
13
17
19

Bu şekilde, kullanıcının girdiği sayıya kadar olan asal sayılar ekrana yazdırılır.