Python Döngüler

Döngüler, belirli bir işlemi tekrarlayarak gerçekleştirmemizi sağlayan yapıları ifade eder. Python’da iki temel döngü türü bulunur: “for” döngüsü ve “while” döngüsü. İşte bu döngülerin anlamlarını ve nasıl kullanıldıklarını açıklayalım:

for Döngüsü:
for döngüsü, belirli bir liste, dizi veya aralığı (range) üzerinde dolaşmak için kullanılır. Döngü her bir eleman için tekrarlanır ve her tekrarda belirtilen işlemler gerçekleştirilir.

Basit bir for döngüsü örneği:

fruits = ['elma', 'armut', 'muz', 'portakal']

for fruit in fruits:
    print(fruit)

Bu örnekte, fruits listesindeki her bir meyve için döngü tekrarlanacak ve her bir meyve ekrana yazdırılacaktır.

while Döngüsü:
while döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece tekrarlanır. Koşul her tekrarda kontrol edilir ve eğer doğru ise, belirtilen işlemler gerçekleştirilir.

Basit bir while döngüsü örneği:

count = 0

while count < 5:
    print(count)
    count += 1

 

Bu örnekte, count değişkeni 0’dan başlar ve her bir tekrarda 1 artırılır. Döngü, count değişkeni 5’ten küçük olduğu sürece tekrarlanacak ve her bir değer ekrana yazdırılacaktır.

Döngüler, kodunuzda tekrar eden işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar. Özellikle listeler veya belirli koşullarla ilgili işlemlerde döngüler çok kullanışlıdır. Ayrıca döngüler, dizi elemanlarını veya dosya satırlarını okuma, veritabanı sorguları yapma ve diğer birçok senaryoda da kullanılabilir.

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*