Mart 24, 2022

İstemem Eksik Olsun

ile admin

Şu gökyüzü, şu uçurum

Şu acın, şu gururum

Şu gökyüzü, şu uçurum

Şu acın, şu gururum

Bu oyun size kalsın İstemem eksik olsun

Peki ne yapmak lazımmış

Sağlam bir dayı bulup, ayağına sarılmak mı sırnaşık gibi

Bir ağaç gövdesini saran sarmaşık gibi

Eteğine sarılarak veli nimet sanmak mı?

Mertçe davranmayıp, hileyle tırmanmak mı?

İstemem eksik olsun

Herkes gibi koşa koşa sonradan görmelere övgüler yazmak

Ya da bir bakanın yüzü gülecek diye bir an karşısında taklalar mı atmak lazım?

Her gün birine ricayaya mı gitmeli?

Kapı kapı dolaşıp pabuç mu eskitmeli?

Yoksa nasır mı tutsun sürünmekten dizlerim?

Yahut eğilmekten mi ağrısın belim, istemem eksik olsun

Tavşana kaç, tazıya tut mu demeli?

Kaz gelecek yerlere tavuk mu göndermeli?

Yoksa bir fino gibi hazır olda durmak mıdır ki acaba en münasibi?

İstemem eksik olsun

Marifet şiire koyup ayı yıldızları

Aşka getirmek midir evde kalmış kızları

Yahut şan olsun diye meşhur bir kitapçıya giderek veresiye şiir kitabı mı bastırmalı?

Acaba bulup bir alay sersem, meyhane köşesinde dahi olmak mıdır hüner?

Bir tek şiirle masa masa dolaşıp

Herkesten alkış mı dilenmeli, istemem eksik olsun

Yoksa ödüm mü kopsun bir Allah’ın aptalı gazeteye bir eleştiri yazacak diye her gün

Yahut sayıklamak mı lazım aman adım görülsün diye şu meşhur gazetelerde, istemem eksik olsun

Ve son nefesinde bile çekinmek, korkmak, tükenmek

Şiir yazacak yerde ziyaretlere gitmek, karşısında zoraki sırıtmak her suratsızın

Şöhret para pul peşinde koşmak, eksik olsun istemem, istemem eksik olsun

Uyumak mı, ayılmak mı, ölümlüye eğilmek mi?

Uyumak mı, ayılmak mı, ölümlüye eğilmek mi?

İsterse herkes gülsün, istemem eksik olsun

Fakat şarkı söylemek, gülmek, dalmak hülyaya

Yapayalnız ama hür seyahat etmek Ay’a

Gören gözü, çınlayan sesi olmak haklının

Ve canı isteyince şapkayı ters giymek karışanı olmamak

Bir hiç için ya kılıcına veya kalemine sarılmak ve ancak hissederek yazmak

Sonra da gayet tevazuyla kendine çocuğum demek

Bütün bunları hoşgöreni hoş gör bu çiçekleri hatta bu kuru dalı, bunlar yabanın değil kendi bahçenin malı

Varsın küçücük olsun fethin, fakat bil onu feth eden sensin yoksa başkası değil

Ara hakkını hatta kendi nefsinden bile

Velhasıl bir asalak zilletiyle tırmanma

Varsın boyun olmasın söğüt kadar

Bulutlara çıkmassa yaprakların ne zarar

Kavaklar sıra sıra dikilse de karşına boy ver dayanmaksızın yalnız ve tek başına

Ali Kınık

bugün de böyle olsun…