GO Veri tipleri

Go dilinde kullanılan temel veri tipleri şunlardır:

Sayısal Veri Tipleri:

int: İşaretli tam sayıları temsil eder. Boyutu platforma bağlıdır.
int8, int16, int32, int64: İşaretli tam sayıları temsil eder. Boyutları belirli bit sayılarına göre tanımlanır.
uint: İşaretsiz tam sayıları temsil eder. Boyutu platforma bağlıdır.
uint8, uint16, uint32, uint64: İşaretsiz tam sayıları temsil eder. Boyutları belirli bit sayılarına göre tanımlanır.
float32, float64: Ondalıklı sayıları (kayan noktalı sayıları) temsil eder.
complex64, complex128: Karmaşık sayıları temsil eder.

package main
import "fmt"
func main() {
  var x int = 10
  var y float32 = 3.14
  var z complex128 = 1 + 2i
  fmt.Println(x) // Çıktı: 10
  fmt.Println(y) // Çıktı: 3.14
  fmt.Println(z) // Çıktı: (1+2i)
}

 

Karakter Veri Tipleri:

byte: İşaretli 8 bitlik tamsayıları temsil eder. Genellikle karakterleri temsil etmek için kullanılır.
rune: Unicode karakterlerini temsil eder. İşaretli 32 bitlik tamsayıdır.

package main
import "fmt"
func main() {
  var c byte = 'A'
  var r rune = '♥'
  fmt.Println(c) // Çıktı: 65
  fmt.Println(r) // Çıktı: 9829
}

 

Mantıksal Veri Tipleri:

bool: Mantıksal değeri (true veya false) temsil eder.

package main
import "fmt"
func main() {
  var a bool = true
  var b bool = false
  fmt.Println(a) // Çıktı: true
  fmt.Println(b) // Çıktı: false
}

 

Metinsel Veri Tipleri:

string: Metin verilerini temsil eder. Stringler çift tırnak (“”) veya ters tırnak (`) arasında tanımlanır.

package main
import "fmt"
func main() {
  var str string = "Merhaba, Go!"
  fmt.Println(str) // Çıktı: Merhaba, Go!
}

 

Dizi ve Kesir Veri Tipleri:

array: Sabit boyutta bir dizi verisini temsil eder.
slice: Değişken boyutta bir diziyi temsil eder.
map: Anahtar-değer çiftlerini tutan bir yapıyı temsil eder.
struct: Farklı veri tiplerini birleştirerek kendi veri yapılarınızı oluşturmanızı sağlar.

package main
import "fmt"
func main() {
  var arr [3]int = [3]int{1, 2, 3}
  var slc []int = []int{4, 5, 6}
  var mp map[string]int = map[string]int{"A": 1, "B": 2}  
  fmt.Println(arr) // Çıktı: [1 2 3]
  fmt.Println(slc) // Çıktı: [4 5 6]
  fmt.Println(mp) // Çıktı: map[A:1 B:2]
}

 

Bu veri tipleri, Go dilinde kullanılan temel veri tipleridir. Ayrıca, veri tiplerini dönüştürmek için kullanılan dönüşüm operatörleri ve diğer ileri düzey veri tipleri de mevcuttur. Go’nun belirli bir veri tipi için sunulan işleçler ve işlevler, daha spesifik gereksinimlerinizi karşılamak için kullanılabilir.