GO girdi çıktı işlemleri

Go dilinde kullanıcıdan girdi almak ve çıktı üretmek için standart giriş/çıkış işlemleri için fmt paketi kullanılır.

fmt paketi, Go dilindeki formatlı giriş/çıkış işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan bir standart pakettir. Bu paket, konsol tabanlı programlarda metin formatlama, veri biçimlendirme ve temel giriş/çıkış işlemleri için işlevler sağlar.

fmt paketi bir dizi işlev sağlar, en sık kullanılanları şunlardır:

 • Print: Belirtilen değerleri çıktı akımına yazar ve ardından bir boşluk karakteri ekler.
 • Println: Belirtilen değerleri çıktı akımına yazar ve ardından bir satır başı karakteri ekler.
 • Printf: Biçimlendirilmiş bir çıktı üretmek için kullanılır. Format belirleyicileri kullanarak değerleri belirli bir biçime göre yazdırır.
 • Scan: Kullanıcıdan girdi almak için kullanılır.
 • Scanf: Belirli bir biçime göre kullanıcıdan girdi alır.
 • Scanln: Satır başına kadar kullanıcıdan girdi alır.

fmt paketi ayrıca diğer işlevler de sağlar, örneğin:

 • Sprint, Sprintf, Sprintln: Belirtilen değerleri string olarak döndürür.
 • Fprint, Fprintf, Fprintln: Belirli bir dosyaya çıktı yazar.
 • Errorf: Biçimlendirilmiş bir hata mesajı döndürür.

Bu sadece birkaç örnek olup, fmt paketi daha pek çok işlev sağlar. Temel olarak, bu paket, metin biçimlendirme, çıktı oluşturma ve girdi alma gibi standart giriş/çıkış işlemlerini kolaylaştıran bir araç seti sunar.

fmt paketi Go’nun standart kütüphanesinin bir parçasıdır ve import "fmt" şeklinde başka bir pakete dahil edilerek kullanılabilir.

package main
import "fmt"
func main() {
  // Kullanıcıdan girdi almak için Scanf kullanımı
  var name string
  fmt.Print("İsminizi girin: ")
  fmt.Scanf("%s", &name)
  fmt.Printf("Merhaba, %s!\n", name)
  // Değerleri ekrana yazdırmak için Printf kullanımı
  age := 25
  fmt.Printf("Yaşınız: %d\n", age)
  // Daha karmaşık bir çıktı için Println kullanımı
  fmt.Println("Programlama dilleri:")
  fmt.Println("- Go")
  fmt.Println("- Python")
  fmt.Println("- Java")
}