Dart değişkenler

Dart, Google tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Dart dilinde değişkenler, değerleri depolamak ve kullanmak için kullanılan temel yapı taşlarıdır. Dart dilinde değişkenlerin tanımlanması ve kullanımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

Değişken Tanımlama:
Dart dilinde bir değişken tanımlamak için var veya belirli bir veri türünü kullanabilirsiniz. Örneğin:

var message = 'Merhaba'; // var ile veri türü otomatik olarak belirlenir
String name = 'Ahmet';   // String veri türü belirtilir
int age = 25;            // int (tamsayı) veri türü belirtilir
double height = 1.75;    // double (ondalık sayı) veri türü belirtilir
bool isStudent = true;   // bool (mantıksal) veri türü belirtilir

 

Değişken İsimlendirme:
Dart dilinde değişken isimleri, harf veya alt çizgi (_) ile başlayabilir ve harfler, rakamlar ve alt çizgi içerebilir. Değişken isimleri büyük/küçük harf duyarlıdır. Örneğin:

 

var firstName = 'John';
var userAge = 30;
var _secretKey = 'abcd1234';

 

Değişken Atama:
Değişkenlere değer atamak için eşittir (=) operatörünü kullanabilirsiniz. Örneğin:

 

var x = 10;
var y;
y = 20;

 

Değişkenlerin Değerini Güncelleme:
Bir değişkenin değerini güncellemek için değişkenin adını kullanarak yeni bir değer atayabilirsiniz. Örneğin:

 

var count = 5;
count = count + 1;

 

Değişkenlerin Veri Türünü Sorgulama:
Dart dilinde değişkenlerin veri türünü sorgulamak için runtimeType özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin:

var name = 'Alice';
print(name.runtimeType); // String

 

Dart dilindeki değişkenler, isteğe bağlı olarak null değerini alabilirler. Null olabilen değişkenleri tanımlamak için değişkenin veri türüne “?” ekleyebilirsiniz. Örneğin:

 

String? nullableName = null;

 

Dart dilinde değişkenlerin türünü belirtmek istemiyorsanız, var anahtar kelimesini kullanarak otomatik tür çıkarımı yapabilirsiniz. Örneğin:

var age = 30; // otomatik olarak int olarak tanınır

 

Dart dilinde değişkenler, programınızın çalışma süresi boyunca değerlerini değiştirebilirler ve farklı veri tiplerini içerebilirler.