Kategori: Python

Python Dili Kategorisi

Python Döngüler

Döngüler, belirli bir işlemi tekrarlayarak gerçekleştirmemizi sağlayan yapıları ifade eder. Python’da iki temel döngü türü bulunur: “for” döngüsü ve “while” döngüsü. İşte bu döngülerin anlamlarını […]

Mayıs 31, 2023

Python Diziler

Birden çok değeri bir araya getiren ve tek bir değişkende saklayabilen veri yapılarıdır. Listeler, ekleme, çıkarma ve değiştirme gibi işlemleri yapabilmemizi sağlar. İşte Python’da dizileri […]

Mayıs 31, 2023