C# şart blokları

Haziran 5, 2023 admin 0

C# programlama dilinde şart blokları, belirli bir koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak belirli bir kod bloğunu çalıştırmak için kullanılır. Şart blokları, if ifadesi, […]

C# girdi ve çıktı işlemleri

Haziran 1, 2023 admin 0

Console sınıfı, konsol tabanlı uygulamalarda kullanıcıdan girdi almak ve sonuçları konsol ekranında göstermek için kullanılır. Aşağıda C#’ta girdi ve çıktı işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini açıkladım: Çıktı […]

C# tip dönüşümleri

Haziran 1, 2023 admin 0

Tip dönüşümleri (type conversions) bir veri tipini başka bir veri tipine dönüştürmek için kullanılır. C# tip dönüşümleri iki kategoriye ayrılır: implicit (otomatik) dönüşümler ve explicit […]

C# Temel veri tipleri

Haziran 1, 2023 admin 0

C# programlama dilinde, farklı veri tipleri farklı türdeki verileri temsil etmek için kullanılır. Aşağıda C#’ta kullanılan bazı yaygın veri tiplerini açıkladım: Tam Sayılar (Integer): Tam […]